Fren Testi

Fren Testi, frenleme performansını etkileyen fren sistemi elemanlarını kontrol eder. Araçta frenleme performansı fren sisteminin durumunun ortaya konması açısından çok büyük önemi vardır. Frenlemeyi sistem elemanlarıyla beraber yol şartları ve tekerleklerin zamanında bakım ve değişimlerinin yapılmasının da etkilediği unutulmamalıdır. Bu testle;

  • ABS öncesi fren kontrolü
  • Farklı frenleme şiddetinde ön arka fren yüzdesi hesaplanması
  • Frenleme boyunca denge kontrolü
  • Pedal kuvveti ölçümü
  • Arka fren kısıtlayıcı kontrolü
  • Fren kuvveti ve dengesinin saptanması
  • Yuvarlanmadan oluşan sürtünmenin saptanması
  • Ön ve arka dingillerin sağ ve sol yüzdelerinin hesaplanması
  • Dört tekerleğin maksimum fren kuvveti ölçümü
  • Frenleme şiddetine göre dört tekerleğin performansa katkı ölçümü

Yapılmaktadır. Bu ölçümler grafikleştirilerek alıcıya rapor olarak sunulmaktadır.